>>
 •  
  λ >> >> >>

  Ч

  20110502 
  зЧ纮
   
   

  EphedrasinicaStapfEphedraintermediaSchrenketC.A.Mey.EphedraequisetinaBge.

  ζ

  ЧΡ

  зЧ纮

  12(Ephedrine)α(d—Pseudoephedrine)α(d—Norpseudoephedrine)(1-Methylephed-rine)α(Pseudometylep hedrine)(Ephedine)1-α-(Terpineol)2356-1dСлбжABCD

  á

  1.

  знСнá

  2.

  10鰷ááá鰷áá

  3.

  4.

  óЧκαθθ

  5.

  ɡ裬áú

  6.

  ввPRСáá

  7.

  лоУл

  8.

  αα0.51.0mskg25θ3060α0.21.0mgkg1.5mgkg

  9.

  P鰷á

  δй3—6С

  á

  1.

  213Ч76.1Ч96.24,JL6448142гЧ97

  2.С

  ()С492352Ч104Ч16Ч20Ч95.9

  3.

  ()Сз292380Cl3Σ24С19646Σ48С86Ч10Ч96.6150137132103

  4.

  d,JL3312376826Ч71.6Ч92.1

  5.С

  30g3ΣlOmLС0.4g1020100Ч51Ч33Ч16Ч84

  6.

  (6g3g59)127Ч78Ч49Чioo

  á

  LD50650mgkgαζС500mgkg100СLD5014mgkg

  > Ч

  /yaocaizhongzhi/20103829.html


  QQ
   
  Ч
  Ч

  ()зЧ纮... >>

  ()г2.5-3г5-5.52011.03.27г6-6.55-5.54.52011.03.23г6-6.55-5.54.5201... >>

  ()С1.7-1.83.7-3.8... >>